Monday, 30 April 2012

Språkutveckling

Kampen har varit ojämn. Nu är den slut. Jag ger mig.

Förlåt alla kassörskor (ja, det är faktiskt bara  tjejer och damer som jag hört säga detta.) Jag menade inte att irritera er. Jag menade inte att såra er. Jag försökte bara vara en enkel språk-polis och hjälpa er.

Men...

Jag ger upp och kommer nu använda denna lilla språkliga finess - istället för att bekämpa den.

I många år och på olika platser i landet har jag hört:
- "Då blir det tjugoen (21) krona"
och varje gång - fram tills idag alltså - har jag svarat:
- "or"
och nästan varje gång har de replikerat med:
- "Eh? Va?"

Och då har jag på olika sätt försökt förklara att det nog ska heta "tjugoen kronor" och inte "krona". Det är ju faktiskt många kronor - fler än arton exempelvis. Och inte bara en krona.
Denna korrigering och försök till hjälp har aldrig fått ens det minsta leende som svar. Istället otfast bara ett:
- "Hrmpf"

Så, nu är det slut. Jag kommer själv säga "femtioen krona" - men "femtiotvå kronor" såklart.

Undrar om någon vågar rätta mig....

Jag har hört "tjugoen krona", "trettioen krona" och liknande  i Överum, Göteborg, Stockholm, Örnsköldsvik, Tidaholm, Helsingborg, Västervik.  Minst. Så, det är nog rikstäckande.

Tack alla ni som bidrar till att språket utvecklas!  Och som inte låter er påverkas av trista språkpoliser.

Stå på er! Jag älskar alla fyrtioen kassörska som fört kampen mot mig. Respekt!No comments:

Post a Comment